Minga

Clubs

Een club hoort een identiteit uit te stralen. Daarin waakt ze over normen en waarden en neemt het verantwoordelijkheid om richting en doelen te bepalen. Maar hoe zet je dit inhoudelijk en structureel op? Hoe creëer je kaders waarbinnen gewerkt kan worden?

En hoe zorg je ervoor dat die door iedereen geaccepteerd worden? Hoe manage je een team van vrijwilligers en/of werknemers? Is de rolverdeling duidelijk? Hoe verloopt de communicatie en onderlinge samenwerking? Er komt wel wat bij kijken waarmee rekening gehouden moet worden. 

Discipline en structuur als brug tussen doelstellingen en prestaties

We willen je enerzijds graag ondersteunen bij het doorlichten van de visie en structuur aan de hand van enkele concrete pijlers. Anderzijds gaan we dieper in op het inhoudelijke gedeelte. Vragen die hierbij richtinggevend kunnen zijn:

  • Is er een speelstijl die voor iedereen duidelijk is? 
  • Vertaal je de theorie naar de praktijk? En op welke manier doe je dit?
  • Hoe ziet het opleidingsplan per leeftijdscategorie uit? 
  • Meet je de effectiviteit van de trainingen? 
  • Hoe leid je trainers zelf op? Welke middelen gebruik je hiervoor?
  • Wat is de visie omtrent drop-out
  • Hoe ziet het rekruterings- en wervingsplan eruit?

We werken vraaggestuurd en gaan samen op zoek naar een oplossing op maat.


keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x